مقاومت دارویی یک مشکل جهانی شده است

[ad_1]

رییس اداره بیماری‌های مستقیم با آب و غذا و عفونت‌های بیمارستانی از جهانی شدن مقاومت دارویی خبر داد.

[ad_2]

لینک منبع