فکری به حال آزادی حمل سلاح در آمریکا بکنید

[ad_1]

نیویورک تایمز در واکنش به جنایات مسلحانه اخیر در آمریکا از مقامات این کشور خواست برای آزادی حمل سلاح فکری بکنند.

[ad_2]

لینک منبع